Những mẩu chuyện linh ứng – Sư Bà Hải Triều Âm

Giới thiệu:

Tác phẩm Những mẩu chuyện linh ứng – Sư Bà Hải Triều Âm


Nghe Online:

 1. 0. Lời giới thiệu | Những mẩu chuyện linh ứng Sư Bà Hải Triều Âm 2:21
 2. 1. Nhân duyên đến với Đạo Phật Sư Bà Hải Triều Âm 11:15
 3. 2. Bài học đầu tiên khi vào Đạo Sư Bà Hải Triều Âm 5:01
 4. 3. Nhân duyên giữ giới không ăn chiều Sư Bà Hải Triều Âm 3:20
 5. 4. Thiện căn sâu dày Sư Bà Hải Triều Âm 2:01
 6. 5. Thành lập gia đình Phật Tử Sư Bà Hải Triều Âm 9:50
 7. 6. Sự linh ứng của Phật Pháp Sư Bà Hải Triều Âm 10:35
 8. 7. Lý thiền soi sáng tịnh Sư Bà Hải Triều Âm 6:40
 9. 8. Nhân duyên với Đức Dược Sư Sư Bà Hải Triều Âm 1:54
 10. 9. Sự nhiệm màu của việc cầu nguyện Sư Bà Hải Triều Âm 13:19
 11. 10. Cách trả nợ của người tu Sư Bà Hải Triều Âm 7:14
 12. 11. Phước báu của việc trì giới Sư Bà Hải Triều Âm 11:39
 13. 12. Thành tâm tu thì hiếu đạo vẹn tròn Sư Bà Hải Triều Âm 10:05
 14. 13. Sức mạnh của lời nguyện Sư Bà Hải Triều Âm 9:47
 15. 14. Ngộ Phật tánh từ Kinh Pháp Hoa Sư Bà Hải Triều Âm 4:58
 16. 15. Sự linh ứng của Bậc Chân Tu Sư Bà Hải Triều Âm 9:32
 17. 16. Chướng duyên khi Niệm Phật Sư Bà Hải Triều Âm 5:19
 18. 17. Cầu Niệm Phật Tam Muội Sư Bà Hải Triều Âm 8:41
 19. 18. Ba giấc mộng thấy Đức Phổ Hiền Sư Bà Hải Triều Âm 7:30
 20. 19. Nhân duyên độ đệ tử Sư Bà Hải Triều Âm 21:23
 21. 20. Sư Trưởng mộng thấy Đức Quán Âm Sư Bà Hải Triều Âm 16:45
 22. 21. Sư Trưởng khai mở đường lối "Bốn Mùa Hoa Giác" Sư Bà Hải Triều Âm 16:23
 23. 22. Lời nhắn nhủ của Sư Trưởng | Hết Sư Bà Hải Triều Âm 3:50

Danh mục nội dung:

Leave a Reply