[Audiobook] Hạnh phúc là điều có thật – Nguyễn Minh Tiến

  1. Thay Lời Tựa & Thời Gian Là Vốn Quý rongmotamhon.net
  2. Cuộc Sống Chính Là Hiện Tại rongmotamhon.net
  3. Bước Đi Không Cần Nơi Đến rongmotamhon.net
  4. Nét Đẹp Trong Cuộc Sống rongmotamhon.net
  5. Không Còn Sợ Hãi rongmotamhon.net
  6. Tình Cảm Chân Thật Và Sự Hiểu Biết rongmotamhon.net
  7. Đối Diện Khổ Đau rongmotamhon.net
  8. Người Giàu Cũng Khổ - hết rongmotamhon.net

Vật chất vốn không thường tồn, và những nhu cầu, mong muốn của chúng ta thì không giới hạn. Vì thế, chúng ta luôn sống trong trạng thái mong đợi nhiều hơn là thật sự được trải nghiệm cái gọi là hạnh phúc ấy. Ngay cả tình cảm của chúng ta cũng không phải là một cái gì tuyệt đối bất biến. Yêu thương hôm nay, ngày mai chán ghét; thỏa mãn lúc này, bất mãn lúc khác… Chúng ta luôn xoay vần theo những biến đổi quanh ta và trong chính bản thân ta, và hạnh phúc chỉ như một ngọn hải đăng xa vời lúc nào cũng nằm về phía trước, trong khi thực tế quanh ta thường xuyên là sóng gió ảm đạm mịt mù…

Hạnh Phúc Là Điều Có Thật
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Nhà xuất bản: DPA
Người đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh

Leave a Reply