[Audio] Cuộc đời tương đối mà – HT Thích Thanh Từ

  1. Cuộc đời tương đối mà - HT Thích Thanh Từ Diễn đọc Quốc Thịnh

Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh “đòi hỏi tuyệt đối.” Giàu thì mình muốn giàu hơn tất cả, sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp, giỏi, khen, đều là hơn tất cả. Có cái gì thua kém hơn người là buồn, tủi, bực dọc không hài lòng. Do đó cộc sống ít khi có hạnh phúc, vì thấy mình còn thua người này kẻ nọ. Hoặc than trách người thân của mình sao không được như ý mình muốn. Những nỗi khổ đau buồn bực ấy đều do không hiểu “cuộc đời tương đối mà!”

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Leave a Reply